Thursday, January 20, 2011

Pengurusan "Jemaah" memerlukan Mutabaah.

Fahamilah kenapa Mutabaah perlu.

Baru-baru ini aku sempat berchat di facebook dengan beberapa kawan-kawan yang tidak memahami keperluan "Mutabaah".

Mutabaah diperlukan dalam membuat pengawasan yang baik dalam kehidupan muslim yang tidak boleh lari dari berjemaah.

Kerana kita "harus" mahu menjadi orang yang beriman kepada surah ke 61(As-saf)ayat 4.

Jika kita tidak mahu hidup berjemaah ? layak-kah kita menjadi sebahagian orang beriman dalam ayat diatas.?

Berikut adalah sebahagian daripada chat kami:


Allah swt berfirman:

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela ugamaNya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh."(As-saf:ayat 4)

Antara inti utama yang harus diambil manfaat oleh kita jika ingin mengembalikan kehebatan islam atau berjuang untuk melihat islam gemilang kembali adalah dengan:

1.Berjuang bukan bersendirian.Maksud lainnya adalah berjemaah.Dalam ayat di atas disebut "orang-orang" yang membawa maksud lebih dari seorang , ramai orang atau berjemaah.

2.Bila sudah berjemaah,janganlah bersama jemaah yang tidak tersusun atau tidak ada sistem pengurusan yang baik.

Dalam ayat di atas juga disebut,"orang-orang yang berperang untuk membela ugamaNya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh."

Kesimpulan:Jika ingin mejadi orang yang dicintai Allah kita perlu penuhi semua syarat berikut:
Syarat pertama:berjuang atau berperang di jalan Allah.

Syarat ke dua:Bukan bersendirian atau(Secara berjemaah).

Syarat terakhir:Bersama jemaah yang ada Sistem pengurusan yang baik.("barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.").

Sistem pengurusan yang baik.

Ingat lagi aku formula asas pengurusan ketika belajar diploma dulu,POLC.Aku yakin berbincang berkaitan pengurusan yang baik ,kita tidak akan dapat lari daripada 4 perkara ini(POLC):

Pertama:Planning(Merancang)
Ke-dua:Organizing(Organisasi)
Ke-tiga:Leading(memimpin)
Ke-empat:Controlling(Pengawasan/Evaluasi/Mutabaah).

Ada yang bertanya:

"Aku mahu bersama jemaah islam .....tapi tidak mahu dengan jemaah yang ada pengawasan atau Mutabaah.boleh ?

Jawabku:

"Terserah kepada anda,tapi bagaimana anda ingin beriman atau mendapat kecintaan Allah seperti syarat dalam surah 61 ayat ke 4 itu?Dan apalah guna berjemaah ?, jika ahli dalam jemaah itu tidak boleh dikawal atau semua jenis buat kepala masing-masing?"

PS: Mari kita teselusuri tulisan seorang sahabat yang baik berkaitan mutabaah ini:

Tajuk:Mutabaah Satu Keperluan

Sumber:http://www.halaqah-online.com/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=678:mutabaah-satu-keperluan&catid=74:fiqh&Itemid=123

Kata mutaaba’ah berasal dari kata taaba’a. Kata ini memiliki beberapa pengertian. Di antaranya, tatabba’a (mengikuti) dan raaqaba’ (mengawasi). Dengan demikian, kata mutaaba’ah bererti pengikutan dan pengawasan. Yang dimaksud dengan mutaaba’ah sebenarnya adalah mengikuti dan mengawasi sebuah program agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kata mutaaba’ah sama dengan kata pengendalian di dalam konsep pengurusan.

Berbeza dengan mutaaba’ah, muhasabah tidak mengikuti dan mengawasi sesebuah program agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kata muhasabah berasal dari kata hasaba. Kata itu bererti, antara lain, jaazaa wa ‘aaqaba (mengganjari dan menghukum). Jadi, kata muhasabah bererti pengganjaran dan penghukuman. Yang dimaksudkan dengan kata itu sebenarnya adalah mengganjar yang telah menjalankan sebuah program sesuai dengan yang telah direncanakan dan menghukum yang telah menjalankannya tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Kata itu tidak dimuatkan dalam konsep pengurusan secara umum.

Sebahagian dari kita menolak mutaaba’ah kerena di dalam benak mereka yang terbayang dari kata itu adalah orang melaporkan apa yang telah mereka lakukan dalam rangka menjalankan program-program yang direncanakan, yang biasanya berupa amal-amal ‘ibaadah, seperti salat jamaah, qiyamullail, al-ma'thurat, tilawah, puasa sunat dan kemudian mereka berpendapat bahawa itu adalah riyaa. Sebenarnya tidak seperti itu.

Rasulullah shallaahu ‘alaihi wasallam bertanya, “Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa?” Abu Bakar radhiyallahu ‘anh menjawab, “Saya.” Rasulullah shallaahu ‘alaihi wasallam bertanya, “Siapa di antara kalian yang hari ini menziarahi orang mati.” Abu Bakar radhiyallahu ‘anh menjawab, “Saya.” Rasulullah shallaahu ‘alaihi wasallam bertanya, “Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?” Abu Bakar radhiyallahu ‘anh menjawab, “Saya.” Rasulullah shallaahu ‘alaihi wasallam bertanya, “Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?” Abu Bakar radhiyallahu ‘anh menjawab, “Saya.” Rasulullah shallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak berkumpul hal-hal ini di dalam diri seseorang kecuali dia akan masuk surga.” Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim (1/421-422 dan 2/382) dan Al Bukhari di dalam Al Adabul Mufrad (hal 157) dari jalan Marwan, yaitu Al Fazari, dari Yazid, iaitu Ibnu Kaisan, dari Abu Hazim Al Asyja’I, dari Abu Hurairah. Al Albani di dalam As-Silisilatush Shahiihah (1/133) menyebutkan bahawa hadist ini juga diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir di dalam Taarikh-nya (juz 9/288/I) dari jalan itu.

Apakah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Rasulullah shallaahu ‘alaihi wasallam itu bererti Abu Bakar radhiyallahu ‘anh telah riyaa? Tentu tidak! Kerena beliau hanya sekadar menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan tidak bermaksud riyaa dengannya.

Demikian pula, kita tidak riyaa hanya kerena kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam mutaaba’ah. Sebab, hal itu diadakan tidak dengan maksud agar kita riyaa melainkan agar dapat diketahui apakah kita dengan baik telah menjalankan program-program yang telah direncanakan. Bahawa kemudian di antara kita ada yang bermaksud riyaa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mutaaba’ah, itu bukanlah salah mutaba’ah. Yang salah adalah dia yang bermaksud riyaa.

Sememangnya, hadits itu bukan tentang mutaba’ah Rasulullah shallaahu ‘alaihi wasallam terhadap para sahabat beliau radhiyallahu ‘anh, tetapi tentang ajaran beliau bahwa hal-hal itu dapat membuat mereka masuk syurga. Akan tetapi, di dalam hadits itu terdapat dalil bahawa sekadar menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang amal-amal ‘ibaadah sebagaimana di dalam mutaba’ah tidak bererti riyaa.

Sebagaimana salah satu konsep pengurusan, mutaba’ah sebetulnya satu keperluan penting. Ini kerena tanpa mutaba’ah manajemen tidak sempurna. Padahal di dalam kaedah fikih dikatakan, “Apa yang tanpanya sesuatu yang waajib tidak sempurna adalah waajib.” Kesempurnaan fungsi-fungsi pengurusan adalah perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian. Mutaaba’ah adalah pengendalian.

2 comments:

 1. http://www.scribd.com/doc/11978278/Apply-4-management-skills-POLC-in-your-daily-life

  ReplyDelete
 2. ada seorang sahabat mengatakan kata2 tersebut bukan dari saidina ali:

  "Kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang terususn rapi.".....

  maka saya membuat keputusan meremove perkataan tersebut.

  jzk atas info beliau itu.tapi itu tidak bermaksud mutabbah dan perancangan quality control tidak diperlukan.

  ReplyDelete