Thursday, June 30, 2011

Islam ber-maksud apa?

PENGERTIAN ISLAM

Dari sudut bahasa, islam berasal daripada perkataan arab, iaitu 'salima' yang bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian, ia juga bermaksud menyerah diri, tunduk, patuh dan taat.

dari sudut istilah pula islam memberi maksud patuh dan menyerah diri kepada Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan.MENGAPA AGAMA INI DINAMAI ISLAM.

oleh:Abu’l A’la Al-Maududi.

Ada pun bermacam-macam agama yang ada di muka bumi ini memperoleh namanya masing-masing ada kalanya dibangsakan kepada nama seorang lelaki yang khas, atau kepada ummat yang tertentu yang menumbuhkan dan menyuburkan agama yang berkenaan. Agama Masehi misalnya mengambil namanya daripada A1-Masih ‘a.s. Agama Budha di ambil daripada nama pembawanya, Gautama Budha. Dan agama Zarathustra dimasyhurkan demikian kerana pendirinya dan pembawa panjipanjinya bernama Zarathustra. Demikian juga agama Yahudi muncul di atas pangkuan suatu kabilah yang dikenal dengan nama kabilah Yahuda, maka agama itupun dinamai Yahudi. Demikian seterusnya.

Berlainan dengan agama Islam. Ia tidak dibangsakan kepada seorang lelaki yang khas dan tidak kepada ummat yang tertentu. Nama Islam itu menunjukkan sifat yang khas yang dikandung oleh makna perkataan “Islam” itu sendiri. Nyatanya, nama ini tidak menunjukkan pembawa dan pengasasnya yaitu seorang lelaki di antara manusia. Ia bukan khas bagi ummat yang tertentu melainkan seluruh bangsa-bangsa. Ia mempunyai matlamat untuk menghiasi seluruh penduduk bumi ini dengan sifat Islam. Siapa saja yang bersifat dengan sifat ini, baik manusia zaman lampau atau manusia masa kini, ia adalah Muslim(orang islam).

MAKNA PERKATAAN ISLAM

Apabila anda memeriksa kitab-kitab kamus, anda akan mengetahui bahawa makna perkataan Islam ialah “tunduk dan patuh kepada perintah Maha Pemerintah dan larangan Nya tanpa bantahan”.Dinamai agama kita ini dengan Islam kerana ia mengajarkan kepatuhan kepada Allah dan tunduk kepada perintahNya tanpa membantah.

HAKIKAT ISLAM

Adalah dimaklumi bahawa tiap sesuatu yang ada di alam ini tertakluk kepada kaedah tertentu dan undang-undang yang khas. Matahari, bulan dan bintang-bintang menjalani peredarannya mengikut suatu kaedah yang tetap. Ia tidak menyimpang dan kaedah itu dan tidak terkeluar meskipun sesimpul rambut. Bumi beredar di sekeliling kutubnya, tidak bergerak lebih daripada kadar yang ditentukan baginya. Pergerakan dan perjalanan gerakannya tidak berlain dan tidak bertukar. Air, udara, cahaya dan panas, semuanya berlaku mengikut peraturan yang khas. Benda-benda beku,tumbuh tumbuhan dan binatang-binatang, semuanya mengikut cara yang tetap, tidak mengembang dan tidak menyusut, tidak hidup dan tidak mati melainkan dengan kehendak pengaturNya.

Bahkan manusia sendiri, apabila anda perhatikan ke adaannya, nyatalah kepada anda bahawa ia tunduk kepada ketentuan tabi’i sepenuhnya. Ia tidak bernafas dan tidak merasakan hajatnya akan air,makanan, cahaya dan panas melainkan mengikut undang-undang tabi’i yang berkenaan dengan hayatnya. Dan kerana adanya undang-undang inilah, dengan sendirinya hati manusia terpandu dalam gerak-gerinya, dalam peredaran darahnya, dalam keluar masuk nafasnya.

Kepadanya tertakluk seluruh anggota tubuhnya, seperti otak, perut, paru-paru, urat-sarap, urat-urat daging, dua tangan,dua kaki, lidah, dua mata, hidung dan telinga. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh anggota-anggota ini tidak akan berlaku melainkan mengikut apa yang ditentukan oleh tabi’i. Mereka tidak akan berbuat apa-apa melainkan sejauh jalan yang telah ditetapkan baginya.Adapun undang-undang semesta, yang kepadanya Seluruh alam maujud ini menyerah, dan tiada kuasa baginya menghindarinya, mulai danipada planet yang terbesar di langit, sampai kepada
butir pasir yang paling kecil di bumi, adalah ciptaan maha pemiik, maha agung dan maha berkuasa.Apabila setiap yang ada dilangit, di bumi, dan di antara keduanya tertakluk kepada undang-undang ini maka alam seluruhnya tunduk kepada pemilik yang maha berkuasa itu, yakni yang menciptanya; ia mengikut akan segala perintah Nya. Dan sudut ini, nyata bahawa Islam itu adalah agama sejagat semesta, kerana Islam bermakna takluk dan mengikut segala perintah Maha Pemerintah dan menjauhi laranganNya tanpa bantahan sebagai yang anda ketahui terdahulu. Mata hari, bulan dan bumi adalah benda-benda Muslim (yang menundukkan din — pent). Udara, air,cahaya, kegelapan dan panas adalah
benda-benda Muslim.

Pohon, batu dan haiwan adalah benda-benda Muslim. Bahkan juga manusia yang tidak mengenal Tuhannya dan yang mengingkari ujudNya dan yang mengingkari tanda-tanda kebesananNya, atau orang yang bertuhankan selain Allah, atau yang menyengutukan Tuhan dengan yang lainNya, adalah seorang Muslim dan segi fitrah yang telah difitrahkan kepadanya.

Yang demikian itu, kerana ia tidak dilahirkan, tidak hidup dan tidak mati melainkan sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah Ta’ala di dalam undang-undang yang mengatur kelahirannya, yang mengatur hidup dan matinya. Demikian juga, setiap anggota tubuhnya tidak menganut sesuatu agama melainkan agama Islam: kerana ia tidak terjadi, tidak menjadi besar dan tidak bergerak melainkan mengikuti undang undang Tuhan itu sendiri. Bahkan pada hakikatnya, lidahnya yang dipergunakannya untuk menzahirkan pandangan pandangan syirik (menyengutukan Tuhan — pent.) dan kufur secara bodoh dan jahat, tidak menganut agama — dalam dirinya — melainkan agama Islam.

Demikian juga kepalanya yang memaksanya tunduk di hadapan yang lain daripada Allah tidak menganut sesuatu agama melainkan agama Islam, mengikut fitrahnya yang telah difitrahkan ke atasnya. Demikian juga hatinya yang mengaliri dirinya dengan cinta kepada selain Allah dan penghormatannya kepada kejahilan dan kejahatan, seluruhanya ini adalah Muslim dan sisi fitrahnya dan semulajadinya. Maka semuanya itu telah Islam (tunduk — pent.) kepada Allah dan mengikut undang-undangNya.Jika anda telah memahami ini marilah kita lihat pula dan sudut lain. Bagi manusia, dalam hidupnya ada dua pihak yang berlainan:

Pertama: Ia tunduk kepada undang-undang fitrah, mengikutinya begitu sahaja. Yang lain, kepadanya didatangkan akal, kekuatan berfaham ketelitian dan pandangan, maka ia menjadi Islam pada satu pihak dan ingkar pada yang lain. Ia menyukai satu jalan dan membenci cara.yang lainnya.Diletakkannya dalam dirinya pengawal bagi sudut-sudut ke hidupan yang bermacam-macam itu. Atau ia menerima peraturan-peraturan kehidupan yang diletakkan oleh orang lain. Ia tidak terbelenggu di dunia ini. Bahkan ia mempunyai kemerdekaan berfikir dan memilih dalam pandangan dan perbuatan.

Ini adalah dua golongan yang berlainan yang dijumpai dalam hidup manusia. Setiap orang mengikut apa yang ada padanya.

Golongan yang pertama adalah Muslim yang telah tercipta atas Islam dan telah terfitrah untuk melaziminya. Ia menyertai makhluk lain di alam ini. Ini telah pun anda ketahui terdahulu.

Golongan yang lain, Islam atau tidaknya adalah dengan piihan. Dan pilihan ini menyebabkan manusia tergolongan dalam dua golongan:

Manusia yang mengenal penciptanya, beriman kepada Nya sebagai Tuhan, pemilik dan tuan bagi dirinya. Ia mengikuti undang-undang syara’Nya di dalam kehidupan pilihannya (ikhtiyariyyah),sebagaimana ia menurut kepada undang undang tabi’iNya dalam kehidupan paksaannya (al-jabariah).

Inilah orang Muslim yang sempurna, yang telah menyempurnakan Islamnya, kerana kehidupannya sekarang telah menjadi Islam itu sendiri. Ia telah menundukkan diri — secara gemar dan ta’at — kepada yang dipatuhinya dan yang ia terikat kepada undang-undangNya tanpa perasaan sebelumnya.

Dan jadilah ia sekarang — secara qasad dan sengaja — ta’at kepada Tuhannya, yang sebelum itu dipatuhinya tanpa qasad dan kemahuan. Dan jadilah ilmunya itu benar, kerana ia mengenal Allah penciptanya dan Tuhannya yang telah mengurniakan kepadanya kekuatan ilmu dan belajar.

Dan jadilah akalnya matang dan pandangannya kemas, kerana dia mengamalkan fikirannya, kemudian ia menetapkan hokum bahawa ia tidak akan mengabdikan dirinya melainkan kepada Allah yang telah memberinya kemuliaan dengan kebijakan berfaham dan berfikir di dalam perbagai perkara.

Dan jadilah lidahnya benar, memperkatakan yang hak, kerana ia sekarang tidak berikrar melainkan kepada Tuhan yang esa, ialah Allah yang maha tinggi yang telah mengurniakan kepadanya kekuatan berucap dan berkata. Tiadalah yang tinggal lagi sekarang di dalam kehidupannya melainkan kebenaran, kerana ia terikat kepada undang-undang Allah, kerana ia telah memilihnya di dalam urusannya. Dan menjadi panjanglah tonggak perkenalan dan keramahtamahan antara dirinya dengan semua makhluk di alam ini, kerana ia tidak mengabdi melainkan kepada Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui.

Tuhan yang kepadaNya seluruh makhluk ini memperhambakan diri, tunduk kepada penintah-Nya dan terikat kepada undang-undang Nya Sekarang, jadilah ia khalifah Allah, yaitu naib-Nya di muka bumi ini. Setiap benda didunia ini adalah untuknya. Dan dirinya adalah untuk Allah Ta’ala sendiri-Nya.Sumber tulisan:Buku ASAS-ASAS ISLAM karangan Abu’l A’la Al-Maududi.

Wednesday, June 1, 2011

Kenali Ultra Salafi

Akhi , apa pandangan antum dengan golongan ultra salafi?

“Satu golongan yang bermasalah.Ana merasakan keislaman mereka juga bermasalah walaupun banyak ilmu.”kata sahabtku itu.

“Kenapa pulak akh? ” soalku.

Pernahkah dengar hadis sahih berikut:

Orang islam itu adalah barang siapa yang selamat orang-orang islam yang lain dari lidah dan tangannya .(Bukhari dan Muslim).

“Ya , pernah ,dan …setuju dengan hujah nta”.balasku.

Alangkah baiknya jika ultra salafi mentadabur hadis ini dengan baik dan menjauhkan lisan dan tangan (boleh difahami: penulisan atau kuasa ) mereka dari menyakiti orang-orang islam yang lain.

Apa itu ultra salafi.?

Ultra bermaksud kuasa luarbiasa atau sifat terlampau hebat yang ditonjolkan melebih-lebih dari kebiasaan. Contohnya perkataan Ultra-man yang memberi maksud makhluk yang menonjolkan kuasa super atau luar biasa dari manusia biasa.

Salafi pula di ertikan sebagai satu perkumpulan muslimin yang mahu hidup dengan berusaha meneladani kefahaman golongan salaf.

Berdasarkan hadis sahih imam bukhori,golongan Salaf terdiri daripada 3 kurun (generasi) manusia yang telahpun pupus. Generasi pertama adalah sahabat nabi Muhammad saw yang lahir lebih 1400 tahun dahulu. Diikuti generasi kedua iaitu tabien (anak murid sahabat) dan generasi terakhir adalah tabiuttabien(anak murid tabien).Tafsiran satu generasi yang diterima pakai adalah 100 tahun,maka generasi ini hanya hidup dalam 3 kurun(300 tahun) sahaja.

Oleh itu kata mudahnya salafi itu adalah pengikut golongan salaf.

Jadi ultra salafi bermaksud “ sekelompok salafi” yang menonjolkan sifat melampau(ghulu) hebat ,menonjolkan sifat fanatic (taksub) ,menonjolkan sifat tidak toleransi dan menonjokan sifat berdegil dalam mempertahankan “kononnya mereka sudah meng-imani kefahaman golongan salaf ”.Apa masalahnya ultra salafi?

Menjadi salafi adalah suatu yang baik asalnya.Ulamak dunia terkenal iaitu Syeikh Dr Yusof Al-Qaradhawi mengatakan:”siapa yang mengimani fikrah(fikiran) salaf adalah orang yang telah memilih fikrah selamat ”.Mengimani golongan salaf sebagai teladan adalah suatu yang wajar bagi ummat islam melakar kembali formula kebangkitan.

Tetapi bagaiman kita mahu memastikan kefahaman kita itu betul-betul apa yang difahami golongan salaf yang telah pupus kurang lebih 1000 tahun dahulu? Yang terbaiknya kita guna kereta dalam cerita back to future dan tengok macam mana mereka hidup.Tapi itu mustahil gila.Jadi Jawapan yang logiknyanya adalah “merujuk dan menganalisis” kitab-kitab dan fakta sejarah berkaitan mereka.

Rujukan kepada “kitab sahih dengan kefahaman tertentu”, tanpa analisis syumul (menyeluruh), tidak relistik, dan tanpa mengambil iktibar sejarah lampau tidak akan mampu menyelesaikan masalah dunia islam sekarang yang pastinya lebih rumit dari masalah di zaman salaf.

Hal ini bukan bermaksud sedikitpun ingin memperkecilkan kehebatan atau kebenaran fahaman golongan salaf dalam beragama dan melemahkan penuntut ilmu sehingga tidak perlu menekuni kitab-kitab sahih .tetapi soalannya bagaimana kita memahami , meletakkan keutamaan , mengatur langkah ,berhikmah dan meletakkan sikap dalam melaksanakan isi kitab-kitab tersebut?.

Disebabkan “cara faham dan bertindak” inilah timbulnya masalah bermacam perangai dan ijtihad berbeza sehinggalah menatijahkan kelompok jemaah islam yang banyak walaupun mereka menggunakan rujukan yang sama. Makanya Ultra salafi ini juga adalah salah satu kelompok dalam banyak kelompok islam yang bermasalah dalam “cara faham dan bertindak”.

Berdakwah dengan memberi hukuman.

Antara masalah terbesar ultra salafi ini adalah, kesukaan mereka berfatwa menghukum saudara islam yang tidak sekumpulan dengan gelaran-gelaran yang menyakitkan hati , merenggangkan tali persaudaraan dan membenihkan permusuhan.

Antara 3 hukuman atau gelaran (label) yang “ paling kerap ” diberikan oleh golongan ultra salafi kepada saudara islam yang lain adalah:

Pertamanya : Sesat.

Kedua : ( Pengikut hawa nafsu dan akal ) atau ahli Bidaah

Ketiganya : Pemberontak atau khawarij.

Ketiga-tiga gelaran ini diberikan secara individu atau berkelompok .Malah para ulamak juga tidak ramai yang terlepas dari gelaran tersebut.

Ciri-ciri ultra salafi ?

Ciri-ciri positif : Mengaji kitab , Berhujah dengan Al-Quran & hadis , Pendakwah islam , membicarakan urusan sunnah ,Tegas Membidaah dan menyesatkan dalam soal akidah yang jelas.(Contohnya bermusuh dengan akidah syiah).

Ciri-ciri negative: Mahu hidup dengan manhaj(system) salaf walaupun logiknya hanya boleh diiktiraf ramai sebagai berfikrah (berfikiran) salaf sahaja. Menyesatkan dan membidaahkan orang islam yang tidak sehaluan dengan nya dalam masalah khilaf ( contohnya doa qunut,dan memakai seluar ) . Mengaitkan urusan bukan akidah sebagai akidah.Merasakan diri sendiri sahaja betul dan kelompok lain salah. Memusuhi Hizbiyyah (perkumpulan) walaupun anehnya sedar atau tidak diri sendiri telah membentuk perkumpulan .Mereka berkebolehan hebat memanipulasi (pergunakan) ayat al-quran dan hadis untuk menghujah golongan yang tidak sehaluan dengan mereka.

Lebih malangnya mereka payah ber kerjasama dengan perkumpulan islam lain atas alasan akidah (walaupun sebenarnya bukan bab akidahpun) , tidak menyertai gerakan islam yang ter-organisasi , gemar berdebat isu-isu khilaf dan menghukum sesiapa yang menasihati pemerintah dengan terang-terangan(cth ceramah umum/demo) sebagai khawarij.

Ciri-ciri yang tidak pasti negative atau positif: Taat kepada pemerintah islam yang zalim kemudian kononnya menasihati dari dalam ( beradab ).

Kembalilah kepada teladan salaf bagi me-menang-kan islam kembali ?.

Perangai ultra salafi yang “menyebarkan dakwah mereka” dengan menghukum tidaklah mendapat pulangan atau sambutan yang lebih baik dari “sebuah perpecahan di kalangan umat islam sendiri ”.

Semakin ramai saudara seislam yang mereka hukum, semakin ramai yang jahil akan menjauhi islam, semakin ramai dikandang musuhkan dan semakin bersorak musuh sebenar islam melihat pergaduhan umat islam.

kemudian mereka kehairanan sendiri,

“ Mengapalah ramai orang islam tidak mahu mendengar dakwah-ku? mengapa ramai orang tidak mahu menjadikan golongan salaf sebagai teladan? sedangkan mereka tahu golongan salaf adalah sebaik-baik teladan dan formula terbaik me-menang-kan islam kembali.

Kemudian ada yang memberi jawapan:

“ Kami meragui kalian berdakwah dengan cara dan fahaman salaf!. Betulkah cara dakwah dan kefahaman salaf seperti cara kalian sekarang? Betulkah perangai pendakwah salaf seperti kalian? Jika betul golongan salaf seperti kalian ,mustahil orang islam pernah hebat , bersatu dan berkerjasama demi islam sehinggalah pernah menakluki 2/3 dunia satu ketika dahulu.”

Wallahualam….

PS:,

1.Secara umumnya salafi boleh dibahagikan kepada 2,pertama moderate salafi (salafi pertengahan dan tidak melampau) dan satu lagi ultra salafi (salafi keras seperti ulasan dia atas).

2.Nama lain kepada ultra salafi adalah “salafi jalur keras” atau “Wahabi” . walaupun hakikat seorang itu adalah ultra salafi tetapi dia akan lebih gemar mengelar diri mereka salafi sahaja .

3.Ultra salafi ini bukanlah ajaran sesat dan tidak ada sebarang faktwa ulamak sunnah yang menyesatkan mereka . Masalah besar mereka disebabkan oleh sikap melampau atau tergopoh-gopoh berfatwa menghukum orang islam yang lain seperti yang disebutkan.

Walaubagaimanpun mereka agak merbahaya jika dilihat melalui teguran Syeikh Dr Yusof Al-Qaradhawi : “Fatwa-fatwa yang jahil lagi berani ini dan tidak matang daripada sudut ilmu syarak mampu menjatuhkan umat ke lembah kebinasaan. Sesetengah orang yang berfatwa kepada manusia lebih berhak dipenjara daripada pencuri kerana pencuri hanya merosakkan dunia tetapi mereka merosakkan agama.” (Fiqhul Daulah Fi Islam).

4.Gelombang berperangai ultra salfi sekarang semakin merebak di perbincangan forum maya atau laman web chat sosial. Mereka mudah mendapat simpati dan pengikut di kalangan remaja yang sinonim dengan sifat mudah bersemangat dan gopoh dalam bertindak.

5. SEBAHAGIAN mereka telah masuk dalam parti politik sebagai ulamak muda dengan kononnya MISI penting menasihati pemerintah agar tetap atau kembali beriman .Tetapi anehnya kerja mereka (menasihati pemerintah) seperti tidak NAMPAK. Kerja yang NAMPAK jelas tanpa perlu bersuluh adalah membongkar kelemahan parti lawan, membudayakan label-melabel seperti khawarije dll(disebut diatas), dan menghidupakn banyak perdebatan serta permusuhan dengan kelompok jemaah lain.Niat sebenar mereka mengislah pemerintah atau berpolitik atau pecah belah umat juga.?emm…meragukan?

6.Saya selaku muslim yang cenderung kepada moderate salafi ingin menasihati kawan-kawan agar jangan mudah terpengaruh dengan perangai ultra salafi ini. Jika golongan ini semakin membesar,maka semakin banyak umat islam akan saling membuang masa bercakaran sesama sendiri dan semakin seronok musuh ketawakan kita.

7.Ayuh bina generasi jati diri muslim harapan di Negara Islam Malaysia tercinta ini ,jauhlilah berdebat dalam hal-hal yang bukan merosak akidah,dan mari mencari titik-titik kesepakatan.

Seorang mujahid dakwah dan ahli fiqh Islam, Abdul Qadir Audah rah telah menunjukkan makna ini kepada kita lalu berkata:

“Di dunia Islam pada hari ini ada generasi terpelajar yang mempunyai ilmu Islam yang tinggi. Mereka bersungguh-sungguh mengembalikan semula kedudukan Islam yang telah hilang. Dalam menegakkan kebenaran, mereka tidak takut kepada cercaan orang ramai. Namun, kekurangan mereka yang ketara ialah mereka terpengaruh oleh pendekatan generasi terdahulu (semasa ada khilafah). Kebanyakan kerja-kerja mereka tertumpu kepada soal ibadah dan nasihat sahaja. Adalah lebih baik bagi mereka dan bagi agama ini sekiranya mereka tumpukan sebahagian besar usaha mereka bagi mengingatkan orang Islam terhadap perlunya menghidupkan semula syariat mereka yang telah dipingirkan dan menghapuskan undang-undang mereka yang bertentangan dengan Islam.”( Islam Baina Jahli Abnaihi wa Ajzi Ulamaihi, m.s. 65)

Dan katakanlah(wahai Muhammad): Beramalah kamu,maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan”. (at-taubah:105)