Thursday, February 17, 2011

Selangkah Memahami Perjuangan.Siri 2

Orang yang beriman sentiasa berharap semoga Allah mengampuni segala dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Keampunan Allah dan syurga itu adalah kejayaan yang besar yang hanya tercapai setelah dia dapat melintasi pintu syurga beberapa langkah sahaja. Tetapi, rasa ketamakan terhadap apa yang ada di sisi AlIah itu adalah satu keinginan yang manis dan lazat.

Apabila harapan itu ada bersama kita, kita tidak merasa cukup hanya setakat melintasi pintu syurga, tidak cukup rasanya kalau sekadar tinggal di tingkat syurga yang rendah darjatnya, bahkan kita bercita-cita untuk masuk ke syurga‘illiyyin (yang tertinggi) dan syurga Firdaus yang yang tertinggi.

Di sinilah lojiknya kata-kata:

“Sesiapa yang inginkan darjat yang tertinggi di syurga, dia hendaklah berada di martabat yang tertinggi di dalam kehidupan dunia.

Satu dengan satu.

Setiap barang ada harganya

Tidak ada martabat yang tertinggi di dunia ini kecuali martabat dakwah

dengan melakukan kerja-kerja dakwah kepada Allah.

Demikianlah tulisan Syeikh Abdul Qadir al-Kailani Rahimahullah di dalam bukunya yang bertajuk “Futuh ul-Ghaib”.

Beliau adalah seorang da’I dan reformis. Oleh itu, kita dapati setiap bukunya tertumpu kepada pengertian dakwah dan kewajipan dakwah. Menurut pandangan Abdul Qadir al-Kailani, ‘orang yang berjaya’ ialah orang yang dipilih oleh Allah:

“…dan Allah menjadikannya seorang cendekiawan yang menyeru manusia kepada Allah, memberi peringatan dan ancaman kepada mereka, menjadi hujah (dia telah menyampaikan Islam), pembawa hidayah dan menyampaikannya.” Kemudian beliau berkata: “Itulah matlamat tertinggi di kalangan bani Adam. Tiada darjat lain mengatasai mereka kecuali darjat kenabian.”94

Mukmin Bisu adalah Ketinggalan

Syeikh Abdul Qadir Kailani menganggap golongan bukan da’i berada di martabat lain. Golongan itu merupakan orang mukmin yang mempunyai hati tetapi tiada lidah untuk menyampaikan dakwah. Mereka adalah di antara makhluk Allah yang terlindung daripada makhluk dan terdinding di sebalik tirai. Kekurangan mereka menutup mata dan hati mereka dari menerima hidayah.

Oleh kerana mukmin tersebut tidak mempunyai lidah, turunlah martabatnya dan ketinggalanlah dia. Dia tidak mendapat gelaran yang hebat dan agung. Mukmin dan golongan yang pertama (yang berdakwah) dikatakan sebagai ‘jahbaz’ iaitu para cendekiawan, ‘da’i’ dan ‘hujah’ ibarat sinaran yang terang-benderang. Mukmin yang kedua (yang tidak berdakwah) dikatakan mukmin yang ‘mastur’ atau yang terselindung. Perbezaan bunyi dan sebutan di antara dua kategori panggilan tersebut amatlah jauh sekali umpama langit dan bumi.

Jarak dan jurang antara keduanya sangat jauh dan luas. Antara martabat dakwah dengan martabat iman yang tertutup dan menjauhkan diri. Jurang luas itu tidak lain melainkan disebabkan oleh faktor lidah yang menyatakan kebenaran. Tiada sebab lain. Sesiapa yang mempunyai lidah berani menyatakan kebenaran maka dia akan berada di hadapan kumpulan yang berjalan menuju Allah. Memang setiap orang beriman berjalan menuju kepada keredhaan Allah. Cuma soalnya, samakah siapa yang berada di hadapan dengan yang ketinggalan di belakang?

Insya Allah, mereka semuanya akan memasuki syurga. Tetapi samakah golongan yang menjadi barisan pertama memasukinya dengan golongan yang dapat memasukinya hanya setelah bertahun-tahun menunggu di padang mahsyar?

Kerana itulah Syeikh Abdul Qadir Kailani Rahimahullah cuba memahamkan bahawa perasaan seorang da’i terhadap kemestian untuk mengubah perkara yang batil dan memenangkan hak merupakan satu kurniaan Allah bagi sesiapa yang ada kebaikan di dalam hatinya. Pengertian ini dibentuk dengan kata-kata yang lebih mudah, tetapi berharga. Iaitu:

“Apabila betulnya hati seorang hamba itu kepada Allah S.W.T. dan berjaya menghampirkan diri kepadaNya, Dia akan mengurniakan kepada hamba tersebut kerajaan dan kekuasaan di seluruh alam. Dia menyerahkan kepadanya kerja mengembangkan dakwah kepada makhlukNya, dikurniakan kepadanya kesabaran terhadap gangguan manusia, serta diserahkan kepadanya urusan mengubah kebatilan dan menegakkan kebenaran.”95

Demikianlah tingginya bahasa bila ia terbit dari pelita kenabian, sama ada keluarga dari aspek nasab atau ilmu. Syeikh Abdul Qadir berada di kemuncak kemuliaan kerana nasabnya dari keturunan Ali r.a. Tambahan pula, beliau menguasai ilmu hadis dan memahami kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah:

“Sesungguhnya peluang untuk mengembangkan dakwah itu adalah taufiq dari Allah. Allahlah yang memudahkannya bagi siapa yang didapati ada kebaikan dalam hatinya hatinya. Tugas itu adalah satu penghormatan dari Allah kepada seorang hamba, bukannya bebanan.”


Renunglah dengan teliti terhadap kata-kata al-Kailani diatas yang bermaksud: “… serta diserahkan kepadanya urusan mengubah kebatilan dan menegakkan kebenaran...”

Kebatilan wajib diubah oleh da’i. Ubah ertinya hendaklah diperangi,dihapuskan dan dikuburkan. Jika sekiranya kamu berharap agar kebatilan itu sendiri meninggalkan tempatnya dan menyerahkannya kepada kamu atau jika kamu berharap kamu akan dapat berbicara dengannya mengunakan bahasa diplomasi.....

Maka sesekali ianya tidak akan berlaku. Cara ini tidak akan mendatangkan sebarang faedah. Hanya perkataan ‘mengubah’ sahaja yang disebutkan dalam undang-undang dakwah.

Kita Hubungkan Generasi Lalu Dengan Generasi Seterusnya.

Sesungguhnya, Islam hari ini sangat-sangat memerlukan kepada satu kumpulan da’i yang memiliki kefahaman ‘mengubah’ ini, memahami betulbetul kewajiban membawa petunjuk kepada manusia, tahu kedudukan mereka di dalam angkatan dakwah yang berjalan dan mengerti bahawa mereka adalah mata rantai yang menghubungkan angkatan dahulu dengan angkatan yang akan datang nanti. Mereka bersama mengumandang nasyid:

Kita ini adalah angkatan musafir di dalam hidup ini
Menjadi penghubung barisan yang mendatang dengan mereka yang telah lalu
Mereka yang terdahulu telah menunjukkan jalan ini kepada kita
Wajib pula kita menunjukkan jalan kepada generasi depan.96

Betul....golongan yang terdahulu telah bersusah payah menyampaikan akidah tauhid kepada kita, mendidik kita, membersihkan akidah kita, membentuk kita dan menyelamatkan kita dari bahaya yang membinasakan. Oleh itu, sepatutnya kita setia kepada mereka, menyempurnakan janji kita dalam melaksanakan tugas dakwah yang telah diserahkan kepada kita supaya kita bekerja dan beramal seperti mana yang pernah mereka lakukan.

Mereka yang menanam pohonnya, kita yang menikmati hasilnya.

Seterusnya, kita pula akan menanam pohon supaya buahnya boleh dimakan oleh generasi yang datang.

Penanaman itu memerlukan kita bergaul dengan orang ramai, berbicara dengan mereka dan mengucapkan kalimah kebenaran dengan tegas dan terus terang.

Tetapi, bagi sesiapa yang memilih untuk bersembunyi, mengasingkan diri dan enggan menentang pemikiran sesat dan kerosakan akhlak yang berlaku, maka orang itu samalah seperti yang dikatakan oleh Mustafa al-Rafi’ie:

“Orang itu menyangka bahawa dia telah lari dari kehinaan menuju
kemuliaan, tetapi pelariaannya dari memerangi kehinaan itulah kehinaan bagi
dirinya. Apa ertinya kesucian, amanah, al-sidq, kesetiaan, kebaikan, ehsan dan
lain-lain kemuliaan bagi seorang yang berada keseorangan di padang pasir atau
di puncak gunung? Bolehkah dianggap al’-sidq itu satu kemuliaan pada
seseorang manusia jika di sekelilingnya hanya ada ketulan-ketulan batu? Demi
Allah, sesungguhnya siapa yang langsung tidak memerangi keburukan, maka
dia sebenarnya langsung tidak mempunyai kebaikan dan kelebihan.”97

Apakah bezanya antara orang yang mengasingkan diri di puncak gunung dengan orang yang membisu seribu bahasa di tengah-tengah orang ramai?

Masalah umat Islam hari ini sebenarnya bukanlah disebabkan kurangnya bilangan mereka. Begitu juga masalah dakwah Islam pada hari ini juga bukan disebabkan oleh kurangnya orang yang berpegang teguh dengan Islam di tengah-tengah kegawatan umat yang meninggalkan solat, mengamalkan bid’ah dan mendukung pemikiran kufur dan teori jahiliah. Tidak sekali-kali, kerana setiap tanah umat Islam di seluruh dunia ini sentiasa mempunyai ramai angkatan muda Islam yang baik.

Masalah yang berlaku ialah mereka ini tidak menzahirkan keIslaman mereka, tidak menyampaikan dakwah Islam kepada orang ramai atau mereka melakukan kerja-kerja dakwah tetapi tanpa adanya penyelarasan di kalangan mereka.

Seorang mujahid dakwah dan ahli fiqh Islam, Al-Syahid Abdul Qadir Audah telah menunjukkan makna ini kepada kita lalu berkata:

“Di dunia Islam pada hari ini ada generasi terpelajar yang mepunyai ilmu Islam yang
tinggi. Mereka bersungguh-sungguh mengembalikan semula kedudukan Islam yang telah hilang. Dalam menegakkan kebenaran, mereka tidak takut kepada cercaan orang ramai. Namun, kekurangan mereka yang ketara ialah mereka terpengaruh oleh pendekatan generasi terdahulu. Kebanyakan kerja-kerja mereka tertumpu kepada soal ibadah dan nasihat sahaja. Adalah lebih baik bagi mereka dan bagi agama ini sekiranya mereka tumpukan sebahagian besar usaha mereka bagi mengingatkan orang Islam terhadap perlunya menghidupkan semula syariat mereka yang telah dipinggirkan dan menghapuskan undang-undang mereka yang bertentangan dengan Islam.”98


Imam Ahmad sendiri melakukan Amal Tajmi’

Da’i mesti mengenalpasti angkatan pemuda yang terbaik di dalam masyarakat dan seterusnya bergaul dan berkenalan dengan mereka, menziarahi mereka dan mengajar mereka kaedah menggabungkan dan menyelaraskan tenaga-tenaga Islam.

Tindakan ini akan memperbaharui sejarah yang dicatatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang da’i yang dihormati.

Diceritakan: “Apabila sampai kepada Imam Ahmad berita tentang seorang lelaki yang soleh atau zuhud atau yang menegakkan kebenaran dan mengikuti perintah Allah, beliau akan bertanya mengenai orang tersebut. Beliau amat gembira jika dapat berkenalan dengannya serta mengetahui hal ehwalnya.”99


Lihatlah, Imam Ahmad tidak mengasingkan diri dan lari dari orang ramai. Da’i hari ini sepatutnya sentiasa mencari orang ramai, bertanya khabar, menemui dan bermusafir untuk menemui mereka serta menziarahi mereka di dalam tempat perhimpunan mereka. Orang yang hanya menunggu kedatangan orang ramai untuk menemuinya sama ada di masjid atau di rumahnya, dia hanya akan tertinggal keseorangan dan dia hanya akan mempelajari seni menguap dan mengantuk.

Sebagai contoh, lihatlah kesungguhan Imam Ahmad yang disebut sewaktu sebahagian ulama’ memperkenalkan Musa bin Hizam (guru kepada Imam al-Bukhari dan al-Tarmizi).

“Beliau (Musa bin Hizam) adalah seorang soleh dan thiqah. Walaupun begitu sebenarnya pada peringkat awal, Musa menganut fahaman Murji’ah yang menyeleweng. Kemudian Allah menolongnya melalui Ahmad bin Hanbal. Beliau berubah dan menjadi pengikut sunnah, membela sunnah dan menentang siapa yang menyalahi sunnah, terus berpegang pada agama dan sunnah hinggalah beliau wafat”100

Kata-kata itu sungguh bermakna kerana mengandungi makna dakwah yang sangat besar ertinya. Perubahan tidak akan berlaku hanya dengan anganangan dan harapan.

Bayangkanlah bagaimana tekunnya Imam Ahmad mendampingi beliau,duduk lama bersama, berbincang dengan lemah lembut, tenang, penuh hikmat dan nasihat yang baik sehingga berjaya memalingkan beliau dari bid’ah golongan Murji’ah. Bid’ah itu telah membuatkannya beranggapan bahawa amalan bukanlah merupakan syarat kepada iman tetapi iman hanyalah kepercayaan di dalam hati sahaja. Imam Ahmad kemudiannya duduk lagi
bersamanya, mengajarnya pula tentang hadis. Kemudian duduk lagi bersamanya bagi membangkitkan semangat. Begitulah secara terus-menerus sehingga akhirnya beliau menjadi pembela sunnah yang setia, menentang ahli bid’ah dan golongan pengikut hawa nafsu hinggalah beliau meninggal dunia.Begitulah cara berdakwah dan berkhidmat demi Islam. Begitulah sikap para da’I salafussoleh terdahulu.

Mesti wujud hubungan dengan manusia.

Anda mesti duduk bersama untuk mengajar mereka.

Anda mesti meninggalkan isteri, anak-anak, majlis-majlis keduniaan dan kesibukan perniagaan untuk beberapa jam setiap hari. Berikan ianya untuk
dakwah kepada Allah. Gunakan waktu ini untuk menarik orang sesat yang
telah menjadi mangsa taghut hari ini dan memandunya ke jalan yang lurus.
Atau gunakan waktu ini untuk membantu seseorang yang frust, kecewa dan
mendiamkan diri, berduka cita melihat realiti kehidupan muslim tetapi dia
sendiri dibelenggu dengan keinginan dunia. Moga dengan itu, anda dapat
menggerakkannya dan menggegarkan jiwanya sambil merangkulnya dengan
bersungguh-sungguh.

Sesungguhnya itulah rangkulan keazaman yang pernah dilakukan oleh
Jibril a.s. semasa memeluk Nabi kita Muhammad S.A.W sebanyak tiga kali di
gua Hira’pada detikdetik pertama kenabian baginda. Jibril a.s. memeluk
baginda rapat-rapat dan bersungguh-sungguh. Kemudian barulah
memerintahkan baginda:

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan”
Begitu juga Rasulullah S.A.W. memeluk sepupunya Abdullah bin Abbas
dan berdoa: “Wahai Tuhanku ajarkan Al-Quran kepadanya.”
Seperti mana para da’I pernah merangkul kamu, maka kamu juga wajib
merangkul orang lain. Pelukan yang meletakkan batas pemisah di antara zaman
dan masa relaks dan selesa dengan zaman memikul amanah secara tekad,
penuh keazaman dan kesetiaan.

Allah S.WT. menolong ribu-ribu orang seperti Musa bin Hazam melalui
usaha-usaha Imam Ahmad itu. Melalui mereka yang berjaya dibantu itu pula,
helah golongan Jahmiyah dan Muktazilah berjaya ditolak dan mazhab al-
sunnah dipertahankan. Maka kamu pula… berapa ramaikah pula yang akan
berhasil dari usahamu orang yang akan menolong kamu untuk menangkis
serangan timur dan barat?

Sesungguhnya bagi para salafussoleh r.a, saat yang paling gembira bagi
mereka ialah ketika melakukan kerja-kerja dakwah dan membawa hidayah
kepada seseorang hasil asuhan tangan mereka.

Abdul Qadir al-Kailani telah berkata:

“Maha Suci Allah yang telah menggerakkan hatiku untuk memberi
nasihat kepada manusia dan telah menjadikan kerja nasihat itu sebesar-besar
cita-citaku.”

Dia berkata lagi: “Apabila aku melihat seorang murid yang benar telah
berjaya lahir di bawah bimbinganku, aku pun merasai kenyang, puas dan aku
merasa bangga dan gembira memikirkan bagaimana ia boleh terhasil dari
bimbinganku?”101

Inilah kepuasan dan kegembiraan mereka. Kegembiraan mereka bukanlah
dengan mengarang kitab yang mengulang-ngulang perkara yang sama.
Seorang alim yang sebenarnya ialah seorang da’i. Bagi orang alim yang
hanya mengarang kitab semata-mata, kita katakan kepada mereka: “Demi
Allah, kamu bukanlah ulama’ atau orang yang bijaksana, tetapi kamu hanyalah
memperdagangkan ilmu.”102

Islam hari ini tidak memerlukan penambahan lagi terhadap kajian-kajian
di dalam cabang-cabang ilmu fiqh berbanding keperluannya kepada da’i yang
bergabung tenaga, tolong-menolong dan berganding bahu sesama mereka.
Fiqh Dakwah Seorang Menteri Yang Juga Seorang Da’i
Dengarkanlah kefahaman murni seorang faqih, ahli hadis, abid dan menteri
kerajaan Abbasiyyah yang soleh, iaitu Ibnu Hubairah Al-Dauri Rahimahuliah.
tatkala dia membaca firman Allah S.W.T. :

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ َأْقصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى
“Seorang lelaki dari hujung negeri datang dengan berlari-lari (bersegera) (Al-Qasas
28: 20)

dan firman Allah S.WT. :

وَجَاءَ مِنْ َأْقصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَا َ ل يَاَقوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

“Seorang lelaki dari hujung negeri datang dengan berlari-lari (bersegera) katanya:
“Hai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu.” (Yasin 36:20)

Kata Ibnu Hubairah: “Aku perhatikan sebutan ‘dari hujung negeri’. Kedua-dua
lelaki di dalam ayat tersebut datang dari jauh kerana ingin melaksanakan ‘amar makruf.

Keduanya tidak duduk diam di rumah dengan alasan jauh perjalanan.”103
Deduksi yang baik –walaupun kelihatan remeh- itu mendorong para da’i
untuk berfikir. Terfikirkah da’i pada hari ini untuk merasa susah dalam
memikul tugas dakwah yang memerlukan pergerakan seharian yang jauh?
269

Pernahkah dia terfikir bahawa kesusahan ini telah dilalui oleh salafussoleh dari
kalangan da’i golongan awal-awal Islam? Sifat-sifat mereka dinukilkan di
dalam al-Quran yang memaparkan siri pengembaraan dan perjalanan mereka
ke tempat-tempat yang jauh hanya semata-mata untuk mengembangkan
dakwah dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

Firman Allah S.W.T.:

وَجَاءَ مِنْ َأْقصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَا َ ل يَاَقوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

“Kemudian, datanglah seorang laki-laki berlari-laki dari ujung negeri, Katanya: Hai
kaumku, ikutlah utusan-utusan itu.”

Lelaki yang mendengar dakwah itu terus menerimanya setelah melihat
segala bukti kebenaran dan logik apa yang disebut dalam ucapannya kepada
kaumnya. Apabila hakikat iman itu telah bertapak di hati, bergeraklah hakikat
itu di dalam hatinya. Hinggakan dia tidak tergamak untuk mendiamkan diri
atau hanya diam membisu di rumahnya dengan akidahnya sedangkan dia
melihat kesesatan, kekufuran dan maksiat berleluasa di kekelilingnya.

Bahkan dia bersegera mendokong kebenaran yang telah tertanam di jiwanya dan
menyala di dalam sanubarinya. Dia bergegas dari tempat yang jauh berjumpa
kaumnya untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka walaupun
mereka menafi, menolak, menyangkal serta mengancamnya. Dia datang dari
tempat yang jauh, dari hujung kota untuk melaksanakan tugas dakwah dan
menyeru kaumnya kepada kebenaran. Dia menghalang niat jahat kaumnya
yang hampir-hampir mencederakan Rasul-rasul Allah a.s.

Apa yang jelas ialah lelaki itu bukan orang yang mempunyai pangkat
ataupun kekuasaan. Dia juga bukan orang yang mempunyai mempunyai
keluarga ternama untuk mempertahankannya. Tetapi akidah yang hidup di
jiwanya itu mendesak dan mendorongnya untuk datang dari kawasan
pedalaman yang paling jauh untuk menyampaikan dakwah Islam kepada
kaumnya.

94 Syeikh Abdul Qadir, Futuh al-Ghaib, m.s. 49
101 Al-Fathu Al-Rabbani, m.s. 27
102 Abdul Wahab Azam, Diwan al-Mathani, m.s. 97
103 Ibnu Rejab, Zail Tabaqat al-Hanabilah, Jilid 1, m.s.
100 Ibnu al-Jauzi, Tahzib alTahzib, Jilid 10, m.s. 341
98 Islam Baina Jahli Abnaihi wa Ajzi Ulamaihi, m.s. 65
99 Ibnu al-Jauzi, Manaqib al-Imam Ahmad, m.s. 218
96 Abdul Wahab Azam, Diwan al-Mathani, m.s. 149
97 Wahyu al-Qalam, Jilid 2, m.s. 97
96 Abdul Wahab Azam, Diwan al-Mathani, m.s. 149
95 Syeikh Abdul Qadir, al-Fath al-Rabbani, m.s. 144

Sumber:Bab 6 muntalaq,Abu Ammar

No comments:

Post a Comment